tel (0048) 32 762 99 05    mail info@dextratwa.pl
Zakres usług dostosowany do Twoich potrzeb.Nasza działalność, jest odpowiedzią na zmienne rynku pracy oraz gospodarcze. Jest również fundamentem, na bazie którego nasi pracownicy i pracodawcy użytkownicy odnajdują dla siebie szereg korzyści.  Zapraszamy do zapoznania się z usługami DEXTRY: 

- zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Korzyści: optymalizacja kosztów, zmniejszenie ryzyka finansowego, bezpieczeństwo prawne, stałe uzupełnianie struktur kadrowych; 

- doradztwo personalne, obejmujące weryfikację predyspozycji na poszczególne oferty pracy, analizę potrzeb pracodawcy użytkownika i kandydata, gwarancja: wsparcie na każdym etapie rekrutacji, doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu pracowników 

- bieżące wsparcie administracyjno – prawne, w którego skład wchodzi: baza danych kandydatów, przechowywanie niezbędnej dokumentacji, weryfikacja dokumentów pod kątem prawnym, tłumaczenia. 

Zapraszamy do kontaktu, celem dostosowania usług pod kątem indywidualnych potrzeb.